Gelir Politikası ve İlkeleri

Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır. Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelirlerinin kanuni dayanakları bütçelerinde gösterilir. Bütçelerde yer alan gelirler, ilgili kanunlarında belirtilen usullere göre tarh, tahakkuk ve tahsil edilir. Genel bütçe gelirlerinin tarh, tahak-kuk ve tahsili Maliye Bakanlığı veya tarh ve tahakkuka ilgili mevzuatına göre yetkili idareler tarafından yapılır. Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin topladığı vergi, resim, harç ve benzeri gelirlerden diğer idare, kurum ve kuruluşlara verilecek paylar, geliri toplayan kamu idaresi bütçesine bu ama ...
Kategori: Kpss Maliye | Görüntülenme: | Yorum: 0
Devamını Oku

Giderin Gerçekleştirilmesi

Bütçelerden bir giderin yapılabilmesi için iş, mal veya hizmetin belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak alındığının veya gerçekleştirildiğinin, görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca onaylanması ve gerçekleştirme belgelerinin düzen-lenmiş olması gerekir. Giderlerin gerçekleştirilmesi harcama yetkilisinin ödeme emri belgesini imzalaması ve tutarın hak sahibine ödenmesiyle tamamlanır. Gerçekleştirme görevlileri, bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken iş ve işlemler- den sorumludurlar                                                                                    ...
Kategori: Kpss Maliye | Görüntülenme: | Yorum: 0
Devamını Oku

Yüklenmeye Girişme

Yüklenme, usulüne uygun olarak düzenlenmiş sözleşme esaslarına veya kanun hükmüne dayanılarak işyaptırılması, mal veya hizmet alınması karşılığında geleceğe yönelik bir ödeme yükümlülüğüne girilmesidir. Bütçede yeterli ödeneği bulunmayan işler için yüklenmeye girişilemez. Yüklenme süresi malî yılla sınırlıdır. Harcama yetkilileri, tahsis edilen ödenekler dahilinde yüklenmeye girebilirler. Yüklenmeye girişilen tutara ait ödenekler saklı tutulur; başka işyaptırılması, mal veya hizmet alınması için kullanılamaz. Ertesi Yıla Geçen Yüklenme Niteliğinden dolayı malî yılla sınırlı tutulamayan ve sürekliliği bulunan aşa ...
Kategori: Kpss Maliye | Görüntülenme: | Yorum: 0
Devamını Oku

Bütçe Harcama Sürecindeki Görevliler

Üst yöneticiler Üst yöneticiler, Bakanlıklarda müsteşar, diğer kamu idarelerinde en üst yönetici, il özel idarelerinde vali ve belediye-lerde belediye başkanıüst yöneticidir. Ancak, Millî Savunma Bakanlığında üst yönetici Bakandır. Üst yöneticiler, idarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları altın-daki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımı-nın önlenmesinden, malî yönetim ve kontrol sis ...
Kategori: Kpss Puan Hesaplama | Görüntülenme: | Yorum: 0
Devamını Oku


Kategoriler

    Kpss Puan Hesaplama

    Kpss içeriklerimizle sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bunun dışında sitede yayınlanmasını istediğiniz notları bizlere gönderebilirsiniz. Yayınlanmasını istediğiniz Kpss not içeriklerini belirtirseniz bu doğrultuda size notlar hazırlamaya çalışacağız. Kpss adaylarının puan hesaplama sayfası olan kpss puan hesaplama ile doğru hesaplamalar yaparak Kpss e hazırlanabilirsiniz. Yapmanız gereken netleri üstteki net bölümlerine yazıp kpss puan hesaplama yapabilirsiniz...

© Copyright 2012 KpssPuanHesaplama.Net | Sınava Hazırlık | | TOPlist | Domain