Türk Bütçe Sistemi

A.TÜRK BÜTÇE SİSTEMİNDE KAMU İDARELERİNİN TASNİFİ 5018 sayıh Kamu Mali Yönetimi Kontrol Yasası’nın yürürlüğe girmesiyle birlikte kamu idarelerinin yapısı da değiştiril-miştir. Yapılan yeni düzenlemeyle 1050 sayılı Muhasebeyi Umumiye Kanunu kaldırılmış ve kamu kesiminin örgüt yapısı aşağıdaki tablodaki şekilde yeniden düzenlenmiştir; GENEL YÖNETİM KURULUŞLARI   Merkezi İdare Kuruluşları   Sosyal Güvenlik Kurulu,lar#   Mahalli İdareler   i Kur Özel Bütçeli Kurulu,lar (II Say#l# Liste) Düzenleyici ve Denetleyici Kurullar (III Say#l# Liste) Genel Bütçeli ...
Kategori: Kpss Maliye | Görüntülenme: | Yorum: 0
Devamını Oku

Sıfır Tabanlı Bütçe Teorisi

Sıfırtabanh bütçeleme sisteminde, her yılın bütçe işlemleri kendi bünyesi içinde yargılanmakta, geçmiş yılların politika-larına ya hiçönem verilmemekte veya çok az bağlantı kurulmaktadır. Sıfır tabanlı bütçeleme sisteminde, bütçe çalışma-larının yapılması sırasında, geçen dönemin kamu gelirleri ve giderlerinin bilinmesi faydalı olmakla birlikte, bunun ihmal edilmesi mümkündür. Sıfır tabanlı bütçeleme sistemi de diğer bütçeleme teknikleri gibi, kaynakların etkin kullanımını amaçlayan çağdaş bütçeleme tekniklerinden birisidir. Bu sistemde, sunulan her hizmetin ve bu hizmetin ödeneğinin ön-ceden var olmadığı varsayıldığınd ...
Kategori: Kpss Maliye | Görüntülenme: | Yorum: 0
Devamını Oku

PLANLAMA – PROGRAMLAMA – BÜTÇELEME SİSTEMİ

Kamu kesimine aktarılan kaynakları en rasyonel biçimde kullanmak amacıyla, performans bütçe sistemi, herhangi bir kamu hizmetinin kendi içinde en uygun koşullarda üretim ve sunumunu araştırmaktadır. Kamu hizmetinin sunumunda çeşitli alternatifler arasında tercih yapmak, program bütçe sisteminin incelediği konudur. Hizmet üretiminde bugün alınan kararlar ve katlanılan maliyetlere karşılık, hizmetin faydasının gelecek zaman boyutunda ortaya çıkacağına göre bir plan-lama yapmak gerekir. Planlama - programlama bütçeleme sistemi de, performans bütçe ile program bütçe ara aşamala-rından sonra, bunların devamı olarak, kamu kesiminde iktisadi analizlerle kar ...
Kategori: Kpss Maliye | Görüntülenme: | Yorum: 0
Devamını Oku

Performans Bütçe Teorisi

1950’lerde Klasik bütçeye eleştiri olarak doğmuştur.Devletin yüklendiği görevleri yerine getirebilmesi bakımından ger-çekleştirdiği hizmetler ile, bunların birim maliyetinin önem kazandığı bir bütçeleme sistemidir. Mal ve hizmet üretimi yap-maya yönelik kamu kuruluşlarının faaliyetlerini etkinliğinin ölçülmesi amaç edinilir. (Etkinlik ve Verimlilik esastır) Üretim maliyetlerinin düzeyi ile üretim miktarı arasındaki ilişki, performans bütçede önem taşımaktadır. Performans bütçe, en az girdi ile en fazla kamu hizmetinin nasıl yapılacağının ve kamu kurumlarının faaliyetlerinin öl-çülmeye çalışıldığı bir bütçeleme sistemidir. P ...
Kategori: Kpss Maliye | Görüntülenme: | Yorum: 0
Devamını Oku


Kategoriler

    Kpss Puan Hesaplama

    Kpss içeriklerimizle sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bunun dışında sitede yayınlanmasını istediğiniz notları bizlere gönderebilirsiniz. Yayınlanmasını istediğiniz Kpss not içeriklerini belirtirseniz bu doğrultuda size notlar hazırlamaya çalışacağız. Kpss adaylarının puan hesaplama sayfası olan kpss puan hesaplama ile doğru hesaplamalar yaparak Kpss e hazırlanabilirsiniz. Yapmanız gereken netleri üstteki net bölümlerine yazıp kpss puan hesaplama yapabilirsiniz...

© Copyright 2012 KpssPuanHesaplama.Net | Sınava Hazırlık | | TOPlist | Domain